Felhasználási feltételek

1. Általános információk

A pro-yacht.hu weboldal, (a továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa a Proyacht Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Danubius u. 14. 8. em. 3. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-870794), - a továbbiakban: "Üzemeltető" - Ezen weboldal használatával a Weboldal látogatója (továbbiakban: "Felhasználó") jogilag kötelező érvényűnek fogadja el a jelen használati feltételekben, (a továbbiakban: "Használati Feltételek")
foglaltakat, valamint tudomásul veszi, hogy az abban szabályozottak szerint kell eljárnia. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen Használati Feltételeket, úgy nem jogosult a Weboldal használatára és egyúttal elfogadja, hogy nem használhatja ezt a Weboldalt.

2. Felhasználási kör

A Weboldal használata kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi célokra engedélyezett. A jelen Weboldalról automatikus rendszerrel vagy szoftverrel történő, kereskedelmi célú adatmentés tilos. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megtegye a szükséges lépéseket, ideértve többek között a Weboldal engedély nélküli használata miatt indított jogi eljárások kezdeményezését.

3. Szellemi tulajdon

A Weboldalon feltüntetett minden adat és közlés, ideértve a neveket, logókat, menetrendeket, árakat, stb., illetve a weboldal színhasználatát és megjelenítését, szerzői jogi védelem, védjegyoltalom, adatbázis-szerzői jogi és/vagy egyéb szellemi tulajdont védő oltalom alatt áll. Ezeket a weboldalon található tartalmakat kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben lehet felhasználni az engedélyezett magánjellegű, nem kereskedelmi célokra. Ezen tartalmak bármilyen más módon történő felhasználása és/vagy reprodukciója az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül tilos és a jelen Használati Feltételek megszegésének minősül, valamint az Üzemeltető szellemi tulajdonjoga megsértésének minősülhet.

4. Hivatkozások a Weboldalra

Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó, illetve más harmadik személy nem jogosult a Weboldalra mutató hivatkozás létrehozására és/vagy üzemeltetésére.

5. Felelősség korlátozása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal vagy a Weboldalon elhelyezett linkekről elérhető weboldalak használatából és/vagy a jelen weboldalon, illetve a hivatkozott bármely más weboldalakon fellelhető információk használatából eredő veszteségekért és/vagy károkért.

6. Jogviták, viták rendezése

A jelen Használati Feltételek a magyar állam törvényeinek megfelelően kerültek meghatározásra és ezen törvények az irányadóak. A Felhasználó hozzájárulását adja a budapesti bíróság nem kizárólagos illetékességéhez a weboldal használatából, illetve a jelen Használati Feltételekből, azokkal összefüggésben, illetve kapcsolatban kialakuló viták, követelések, vagy bármely más kereset rendezése érdekében, beleértve a jelen Használati Feltételek meglétével és érvényességével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, feltéve, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag budapesti bíróságokhoz fordul bármily ilyen jellegű jogvita, igény, vagy kereset esetén.

7. Érvényesség, végrehajthatóság

Amennyiben a jelen Használati Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, akkor az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan feltételek helyét olyan érvényes és végrehajthatató rendelkezésiek veszik át, amelyek legközelebb állnak az eredeti rendelkezés szándékához és a megmaradó rendelkezések érvényesítésre kerülnek.

8. Joglemondás feltételei

Amennyiben az Üzemeltető jelen Használati Feltételek bármilyen rendelkezését nem érvényesíti vagy elmulasztja érvényesíteni, ez nem jelenti azt, hogy lemondott volna a jelen Használati feltételekből eredő bármely jogáról bármely személy múlt- vagy jövőbeli cselekményei vonatkozásában. Sem bármilyen összeg átvétele a Üzemeltető által, sem pedig bárkinek a
feltételezése az Üzemeltető valamilyen cselekménye alapján nem értelmezendő úgy, hogy az a jelen Használati Feltételek bármilyen
rendelkezésével kapcsolatos joglemondás lenne. Kizárólag egy kifejezett, írásbeli, és az Üzemeltető hivatalos képviselője által aláírt joglemondó nyilatkozat rendelkezhet bármilyen joghatással.